Fränninge 9:1 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 - ca 1905
Ursprung Fränninge nr 9

Beskrivning

Fränninge 9:1

Källa: Lantmäteriet

Fränninge 9:1

Källa: Lantmäteriet

Fränninge nr 9 fanns med i mantalslängderna redan från 1700-talet men i början av 1800-talet står huset som öde fram till 1820 då Per Frenström flyttar in och bor där fram till 1836 då Lars Nilsson övertar gården.

Personer som bodde på gården vid olika tidpunkter

Lars Nilsson och Ingrid Andersdotter (1835 – 1837)

Lars Nilsson var född en 21 juni i Hallaryd i Kronobergs län och han var son till Nils Larsson och hans
hustru Britta Niclasdotter. Lars gifter sig med Ingrid Andersdotter som var född den 25 december 1800
i Kiaby och hon var dotter till soldaten Anders Sjögren och hans hustru Elena Jösdotter. Lars och Ingrid
kom tll Fränninge 1835 ifrån Fosie och dom flyttar till Rynge 1837.

Per Swärd och Kersti Andersdotter (1837 – 1837)

Per Swärd föddes den 6 mars 1804 i Fränninge och var gift med Kerstina Andersdotter född den
15 februari 1808 i Vallarum. Per var rotesoldat. Kerstina avled den 28 juli 1888 i Askeröd nr 1,
Västerstad.

Änkefru pastorskan Johanna Rothstein, född Schön (1853 – 1880)

Johanna Rotstein var född den 15 mars 1804 i Stralssun och hon var dotter till Joachim Nicolaus Schön
och hans hustru Dorothea Elisabeth Schön. Johana blev änka 1843 då maken Justus Jonas Rothstein
avled. Han var pastor i Fränninge 1826 till och med 1843. Johanna bodde tidigare på Fränninge nr 2
men flyttar till Fränninge nr 9 1853 och där hon bor fram till sin död den 26 mars 1880.

Bilder