Hårderup 22:2 (aktuellt nummer)

Adress Hårderupsvägen 120
Aktuell period 1979 -
Areal 0,1457 hektar
Ursprung Hårderup 22:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades 1979 genom en avstyckning från Hårdeup 22:1.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 september 1981 - Karl Åke Wahlquist och Inga Sigrid Wahlquist (köp)
23 februari 1979 - 14 september 1981 Stig Arne Wahlquist (köp)
-23 februari 1979 Ivan Nilsson och Annie Nilsson (äger 22:1)

Bilder