Hårderup 19:3 Hårderups Nygård (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades genom en avstyckning om 0,2480 hektar från Hårderup 19:1.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 november 1975 - Rolf Gustav Stomberg och Inger Marianne Stomberg (köp)
5 september 1974 - 17 november 1975 Bengt Åke Börje Borg (köp)
4 mars 1974 - 5 september 1974 Lars Bågemark (köp)

Bilder