Hårderup nr 5

Aktuell period - 1832

Beskrivning

Nedan ses en karta från omkring 1700 där man ser Hårderups utbredning omkring 1700 och på den andra kartan ses en detaljbild över Hårderups by med gårdarna utplacerade. På detaljkartan över byn ses gården som tillhörde Hårderup nr 5 ses vid siffran nr 5. Markerna som tillhör gården ses som små åkrar, utspridda och med nummer som visar vilken gård som marken tillhör.

Hårderup ca 1700

Källa: Lantmäteriet

Hårderups by ca 1700

Källa: Lantmäteriet

Hårderups by ca 1700

Källa: Lantmäteriet

Nederst ytterligare en karta över Hårderups by  från omkring 1700.Fastigheten Hårderup nr 5 omfattade från slutet av 1600-talet 1/8 mantal och från ca 1710 3/8 mantal och var till omkring 1800 då fastigheten delades i två delar, 1/8 mantal och 1/4 mantal.

Fastigheten Hårderup nr 5 är giltig fram till det laga skiftet 1832.

Hårderup nr 5

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Husen som tillhörde Hårderup nr 5 ses på skifteskartan med en “5” och beskrives i skiftesprotokollet att fastigheten bebos av pistolsmeden Sjöberg och husen består av:

Boningshus om 19 väggerum i medelmåttigt stånd
Uthuslängorna om 41 väggerum i medelmåttigt stånd med port
Brygghus
Kolna
Smedja
Skorsten
Brunn

Hårderup nr 5

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Utanför byn, söder om vägen till Rönås ligger en gård som bebos av Anders Larsson och där fastigheten
beskrivs enligt följande i skiftesprotokollet:

Boningshus 11 väggerum i medelmåttigt stånd
Uthus 14 väggerum i dåligt stånd
Skorsten

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
- 1832 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) Kungl. Majt och Krona äger fastigheten Hårderup nr 5
Arrendator
före 1694 - ca 1710 Nils Larsson (Hårderup nr 5)
ca 1710 - ca 1730 Måns Nilsson (Hårderup nr 5) Arrenderar 3/8 mantal
ca 1730 - ca 1770 Per Olsson och Karna Persdotter (Hårderup nr 5) Arrenderar 3/8 mantal
ca 1770 - ca 1806 Per Persson och Karna Nilsdotter (Hårderup nr 5) Arrenderar 3/8 mantal
ca 1806 - ca 1824 Per Persson och Karna Nilsdotter (Hårderup nr 5) Arrenderar 1/8 mantal
ca 1825 - 1832 Anders Larsson och Ingar Olsdotter Arrenderar 1/8 mantal
ca 1806 - ca 1810 Nils Persson (Hårderup nr 5) Arrenderar 1/4 mantal
ca 1811 - 1832 Arrendator Johannes Sjöberg och Kerstina Åkesdotter och Elna Svensdotter Arrenderar 1/4 mantal

Bilder