Hårderup nr 6

Beskrivning

Nedan ses en karta från omkring 1700 där man ser Hårderups utbredning omkring 1700 och på den andra kartan ses en detaljbild över Hårderups by med gårdarna utplacerade. På detaljkartan över byn ses gården som tillhörde Hårderup nr 6 med siffran “6”. Markerna som tillhör gården ses som små åkrar, utspridda och med nummer som visar vilken gård som marken tillhör.

Hårderup ca 1700

Källa: Lantmäteriet

Hårderups by ca 1700

Källa: Lantmäteriet

Hårderups by ca 1700

Källa: Lantmäteriet

Nederst ytterligare en karta över Hårderups by från omkring 1700.

Fastigheten Hårderup nr 6 omfattade från slutet av 1600-talet 1/3 och var till storleken oförändrad fram till omkring 1809 då fastigheten delades i två delar. Fastigheten Hårderup nr 6 är giltig fram till det laga skiftet 1832 då den delades i två delar om vardera 1/6 mantal.

Hårderups by 1832

Källa: Lantmäteriet

På skifteskartan här ovanför ses gården som tillhörde Hårderup nr 6 när skiftet 1832 skulle genomföras.
På kartan här ovanför ses gården till vänster på skifteskartan och låg vid en väg som inte finns kvar idag.

I protokollet från det laga skiftet från 1832 så beskrivs gården som tillhörde Hårderup nr 6 enligt följande:

Innan det laga skiftet var fastigheten delad i två delar där 1/6 mantal brukades av Nils Nilsson och där 1/6 brukades av Mårten Nilsson.

Nils Nilsson och Mårten Nilsson delade fastigheten och i skiftesprotokollet beskrivs fastigheten enligt följande:

Boninshus 17 väggerum
Uthus 20 väggerum i medelmåttigt stånd
Uthus 10 väggerum i dåligt stånd
2 skorstenar
Brunn

Vid det laga skiftet var fastigheten Hårderup nr 6 delad i två delar där Nils Nilsson ägde 1/6 mantal och fick beteckningen 6:2 och där Mårten Nilsson ägde 1/16 mantal som fick beteckningen 6:3.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1812 - 1832 Nils Nilsson och Ingar Olsdotter / Ingar Isaksdotter (äger 1/6 mantal)
ca 1809 - 1832 Mårten Nilsson och Elna Jönsdotter (äger 1/6 mantal)
ca 1770 - ca 1812 Nils Mårtensson och Ingar Persdotter
ca 1728 - ca 1770 Mårten Månsson och Karna Nilsdotter
ca 1718 - ca 1728 Per Nilsson (Hårderup nr 6)
ca 1711 - ca 1718
före 1694 - ca 1710 Jöns Bengtsson

Bilder