Hårderup 16:1 (aktuellt nummer)

Adress Fårakroksvägen 88
Aktuell period 1947 -
Areal 1276 kvm
Ursprung Hårderups samfällda mark

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Bilderna här intill visar en karta över den avstyckning som 1947 genomfördes samt det köpebrev som upprättades mellan Hårderups bys samfälldighet och köparen av marken Lars Andersson. Nedan ses det köpebrev som upprättades när maskinisten Lars Andersson köpte marken.

 

 

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 16:1 och här nedanför ses ett flygfoto från 1960 där man ser fastigheten men även ser man var benstampen fanns.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 mars 1952 - Gunnar Torsten Persson
8 februari 1946 – 22 mars 1952 Lars Andersson

Övrigt

Fårakroksvägen 88
Hårderup 16:1 Lille-Gunnars

Ägare                                                   År          Kommentar
Gunnar Persson, kallad Lille-Gunnar                Även kallad Pjäcke
Gert slaktare med sambo
Per-Åke Jieno Fernos, Sollentuna      2003-     Sommarbostad

Huset var arbetarbostad under Hårderupsgården. Lille-Gunnar var ungkarl. Han var troligen skomakare från början. I huset fanns ett rum som ingen fick gå in i. Lille-Gunnar hade en svart Volvo PV. Han ägde en katt som försvann under vintern och hittades död till våren under snön. Stor begravning ställdes till för katten. Jan Månsson på Hårderupsgården grävde en grav med grävmaskinen. Lennart Larsson och Runo Andersson prestaverade. Runos fru Karla lagade mat. Det blev ett redigt gille.

Mittemot Lille-Gunnars, på norra sidan av ån har legat en benstamp som är riven. En benstamp malde ner djurben. Benen kom på järnväg till Vollsjö. Där bodde Lars Andersson och han hade som uppdrag att fösa ihop korna på betesföreningen på Hårderupsgården i resp ägares fållor. Efter Lars Anderssons sköttes denna syssla av Börje och hans syskon från Hårderups släktgård.
Gert slaktare kom från Vallarum. Gert bodde aldrig där. Han reparerade huset och hyrde ut det.
Källa: Starrarpsgruppen

Bilder