Starrarp 3:7 Grönalund (avregistrerat nummer)

Adress Skumparpsvägen 329-28
Aktuell period 1882 - 1974
Areal 9/128 mantal
Ursprung Starrarp 3:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 3:33 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1882 sker en hemmansklyvning av fastigheten Starrarp 3:3 som innebär att fastigheten delas i tre delar enligt följande:

A              3:7            9/128 mantal          äges av Per Bengtsson

B              3:8            9/256 mantal          äges av omyndige Ola Persson

C              3:9            9/256 mantal          äges av Anders Andersson

 

 

Starrarp 3:7

Källa: Svenska gods och gårdar ca 1944

Vidstående bild är från mitten av 1940-talet och var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:              Vollsjö                                                                              Telefon:                    1 Bjälkhult

“Areal: Totalt 23,6 hektar, därav 22 åker, 1,6 skog. Tax.-v. 32300. Jordart: Lättmylla på ler- och grusbotten. Skogsbestånd: Björk- och granskog. Mangårdsbyggnad uppförd på 1890-talet. Ekonomibyggnader uppförda samtidigt. 3 hästar, 2 unghästar, 8 kor, 8 ungdjur 2 modersuggor, 30 gödsvin, 3 får, 30 höns. Gården kom till släkten 1943 genom köp från N A Andersson. Ägare: Arvid Åkesson född 12 augusti 1913. Son till Nils Åkesson (född 1884) och hans hustru Elice Persson (född 1886). Gift med Svea Bengtsson född 22 januari 1914. Barn: Nils Åke född 1943. Ägaren: Genomgick Dala lantbruksskola 1935 – 36.

Starrarp 3 7

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

I mitten av 1950-talet infördes vidstående bild i boken Skånes bebyggelse tillsammans med följande text:

Postadress:             Vollsjö                                                                               Telefon:                  Hörby 42001

“Areal: 24 hektar, varav 22 hektar åker, 2 hektar betesmark, mulljord på lerbotten och grusbotten. Tax.-v. 54900. Djur: 1 häst, 9 kor, 12 ungdjur, 35 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad, moderniserad 1950, råsten under eternittak, 4 rum, 1 hall, förstuga, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av siporex under eternittak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1943 av Nils A Andersson. Ägare: Hemmansägare Per Arvid Åkesson, född 12 augusti 1913, son till Nils Åkesson och Elise, född Persson, gift med Svea, född Bengtsson 22 januari 1914, dotter till Bernt Bengtsson och Augusta, född Sundberg. Barn: Nils Åke född 1943, Berit född 1944, Bengt född 1947.

Källa: kartbild.com

 

Fastigheten Starrarp 3:7 är den mittersta delen av område nr 24 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910. På den ekonomiska kartan från 1975 här under ses fasigheten med dess rätta beteckning.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här är också en satellitbild över det aktuella området.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
28 februari 1973 - Lars Bågemark (köp)
30 juli 1952 - 28 februari 1973 Vollsjö kommun (köp)
3 juni 1944 - 30 juli 1952 Arvid Åkesson och Svea Åkesson (köp)
16 december 1936 - 3 juni 1944 Nils Adolf Erhard Andersson (skifteshandling)
21 juni 1899 - 16 december 1936 Alfred Andersson och Johanna Nilsson (köp)
29 mars 1890 - 21 juni 1899 Ola Persson och Elna Olsson. (köp)
5 september 1885 - 29 mars 1890 Johannes Sjöberg och Hanna Christiansdotter. (köp)
1882 - 5 september 1885 Dödsbodelägarna efter Anna Olsdotter (bouppteckning)

Bilder