Starrarp 2:20 (aktuellt nummer)

Adress Sniberupsvägen 91
Aktuell period 1878 -
Areal 5/384 mantal, Beräknad area: 18 464 m2
Ursprung Starrarp 2:17 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa. Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1878 utav fastigheten Starrarp 2:3.

Vid fastighetsklyvningen visas resultatet på kartan här till vänster med de två delarna:

A            2:19              7/76 mantal                       äges av Per Nilsson

B            2:20              3/384 mantal                     äges av Ola Olsson

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 2:20 ses här till höger på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 med nummer 13 och det är innan avstyckningen gjordes som bildade fastigheten Starrarp 2:21. Här under ses den ekonomiska kartan från 1975, det vill säga efter avstyckningen som gjordes 1935.

Källa: kartbild.com

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 omfattade fastigheten totalt knappt 2 hektar, varav 1,5 hektar var åkermark. Åkermarken var täckdikad med tegelrör. Man hade ingen gödselstad eller urinbrunn byggd av cement. Vatten och avlopp fanns installerat i boningshuset men inte i stallarna. Elektricitet fanns för belysning.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
5 augusti 1958 - Emil Ragnar Persson och Elsa Sonja Ingeborg Persson (bouppteckning)
11 augusti 1939 - 5 augusti 1958 Hanna Nilsson (skifteshandling)
11 april 1925 - 11 augusti 1939 Per Nilsson och Maria Persdotter samt Hanna Jakobsdotter (köp)
2 februari 1921 - 11 april 1925 Carl Johan Ekström och Selma Ekström, född Persson (köp)
3 september 1912 - 2 februari 1921 Måns Nilsson och Frida Andersson (köp)
2 januari 1901 - 3 september 1912 Bengt Nilsson och Anna Persdotter (köp)
10 juli 18?? - 2 januari 1901 Johannes Fredriksson Elmström och Else Persdotter (auktion, arv)
25 juni 1881 - 10 juli 18?? Dödsbodelägarna efter Ola Olsson (bouppteckning)
1880 - 25 juni 1881 Ola Olsson och Elna Nilsdotter samt Ingar Pehrsdotter
Dödsbodelägarna efter Per Nilsson (bouppteckning)

Bilder