Starrarp 2:19 (aktuellt nummer)

Adress Sniberupsvägen 91-20
Aktuell period 1878 -
Areal 11/128 mantal, Beräknad area: 70 979 m2
Ursprung Starrarp 2:3 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1878 utav fastigheten Starrarp 2:3.

Vid fastighetsklyvningen visas resultatet på kartan här till höger med de två delarna:

A           2:19           7/76 mantal         äges av Per Nilsson

B           2:20          3/384 mantal       äges av Ola Olsson

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 2:19 ses här till höger på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 med område med nummer 12. På den ekonomiska kartan här under från 1975 ses fastigheten med beteckningen 2:19.

Källa: kartbild.com

Källa: hitta.se

Fastigheten är aktuell och fortfarande giltig enligt kartan här till höger och nedan finns en satellitbild över området som visar att gården som en gång fanns nu är borta och den är en obebyggd fastighet.

Källa: kartbild.com

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 uppgavs att fastigheten omfattade totalt 6,9 hektar, varav 3,4 hektar var åkermark. 3,1 hektar var ängsmark. På fastigheten fanns inte någon gödselstad eller urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i två olika jordbruksmaskiner. Varken vatten eller elektricitet fanns installerat i boningshus eller stallar.

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
12 maj 1976 - Lennart och Olga Borg (köp)
2 juni 1973 - 12 maj 1976 Dödsbodelägarna efter Frans Svensson (bouppteckning)
30 juli 1971 - 2 juni 1973 Frans Oskar Svensson (änkeman efter Anna Svensson, född Olofsdotter) (bodelnings- och arvskifteshandlingar)
14 september 1925 - 30 juli 1971 Frans Oskar Svensson och Anna Svensson, född Olofsdotter (köp)
3 september 1910 - 14 september 1925 Per Nilsson och Maria Persdotter samt Hanna Jakobsdotter (köp)
31 december 1889 - 14 september 1925 Dödsbodelägarna efter Maria Persdotter (bouppteckning) 7/192 mantal A
23 april 1883 - 31 december 1889 Per Nilsson och Maria Persdotter samt Hanna Jakobsdotter (köp)
25 juni 1881 - 23 april 1883 Ola Andersson och Hanna Larsdotter (köp)
14 maj 1878 - 25 juni 1881 Per Nilsson och Anna Olsdotter (köp)
17 januari 1832 - 14 maj 1878 Nils Mattsson och Sissa Persdotter (fastebrev den 17 januari 1832)

Övrigt

Frans Svens

Uppskattad adress Sniberupsvägen 80-45
Starrarp 2:19
Riven gård väster om Starrarp 3:6

Ägare                                                                                          År                           Kommentar
Per Nilsson och Hanna                                                                                             Ragnar trafikares föräldrar
Frans Oskar Svensson och Anna                                                                              Anna kom från Blekinge
Lennart Borg och Olga                                                                                              Köpte marken när husen brunnit ner

Frans Oskar Svensson o h h Anna från Blekinge ägde gården tills den brann ner. Gården brann ner den 20 sept. 1946 i samband med tröskning. Det lär har varit gräsfrö som självantände efter att ha lagrats fuktig. Även andra orsaker till branden ryktades det om. Gården byggdes inte upp igen. Frans Oskar flyttade till Skumparp vid ån som korsar landsvägen. Det var dottern Astrid som köpte gården i Skumparp år 1947. Hon bodde själv där några år innan hon dog 1976. Frans Oskar ägde aldrig gården. Gården hade byggts av Lennart Skjöld år 1931. Frans Oskar fraktade trävirket, som kunde återanvändas efter branden på ån från Starrarp till Skumparp. Troligen är det den enda gången det flottats timmer i Starrarp. När Frans Oskar skulle köpa gården i Starrarp ägdes den av Ragnar trafikares far. Frans Oskar ville köpa gård på Skånes bästa jord, motsvarande Gårdstånga Nygård. Säljaren sa, att denna gård ligger på samma breddgrad och det räckte för Frans Oskar och det blev affär. Frans Oskar var en inbunden man. Han körde mellan Starrarp och Skumparp med häst och vagn. Det hördes tydligt när han kom skramlande. Han lagade en skadad skakel till vagnen med påspikade brädbitar i flera omgångar. Det resulterade i att skakeln till sist blev väldigt tjock. Frans Oskar och Anna hade fyra flickor och en pojke, Astrid, Greta, Marta, Evy och Sven. Astrid övertog huset i Skumparp. Hon arbetade och bodde hela sitt verksamma liv hos Nils Larsson i Dala. Hon hade ingen familj. En dotterdotter till Frans Oskar Svensson, Barbro m. fam. köpte Starrarps smedja efter Svea Hultgren och hade den som sommarbostad i många år.
Källa: Starrarpsgruppen

Bilder