Hårderup 5:1 och 7:1 Bostället (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Aktuell period 1832 - ca 1932
Areal Hårderup 5:1 är 3/8 mantal och 7:1 är 5/8 mantal

Beskrivning

Dom här tre kartorna visar olika delar av Hårderup 5 och 7 nr fastigheten bildades 1832 vid det laga skiftet utav Hårderup marker. Områdena är markerade med “E och G”. Fastigheten ägdes utav Kunglig Majt och Kronan och förvaltades av olika arrendatorer. Vid det laga skiftet omfattade Hårderup nr 5 3/8 mantal och Hårderup 7 omfattade 5/8 mantal.

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Brand i Hårderup

Källa: Post och inrikes tidning den 30 maj 1831

Artikel i Post och inrikes tidning den 30 maj 1831 berättar om den brand som förstörde gårdarna som tillhörde Hårderup nr 7 nr 8 och nr 9.

 

 

 

 

 

Lösöresauktion på Hårderups boställe

Källa: Sydsvenska dagbladet 1887 02 21

En större auktion skulle hållas den 26 februari 1887 för att sälja allt lösöre och djur som fanns på Hårderups boställe.

 

 

 

 

 

 

Här några annonser om auktion på Hårderups Boställe om att auktionera ut arrendet på fastigheten.

Auktion om arrendet

Källa: Sydsvenska Dagbladet 1891 03 31

Arrendet till Hårderups boställe går på auktion

Källa: Sydsvenska Dagbladet 1891 01 23

Arrendet utbjudes

Källa: Sydsvenska Dagbladet 1891 01 23

 

Bilder