Vallarum 14:3 (avregistrerat nummer)

Adress Dragarörsvägen ca 184-18
Aktuell period 1834 - 1964
Areal 1/144 mantal
Ursprung Vallarum 14:1
Nya nummer Vallarum 14:50 (aktuellt nummer) , Vallarum 20:1 (avregistrerat nummer) , Vallarum 21:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1834 i samband med det laga skiftet som då genomfördes. Området som är avgränsat på kartan från det laga skiftet avser både Vallarum 8:2 och Vallarum 14:3 och äges av Mårten Månsson.

Bilder