Hårderup 6:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Aktuell period 1850 -
Areal 0,1496 hektar
Ursprung Hårderup 6:2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Lägenheten avstyckades från Hårderup 6:2 den 10 april 1850 och fastställdes genom
lantmäteriförrättning den 13 mars 1882. Mårten Persson såld av fastigheten till John
Nilsson.

Nedan en del av köpebrevet av fastigheten från 1882.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
3 oktober 1958 - Dödsbodelägarna efter Maria Ehrman (bouppteckning)
31 maj 1947 – 3 oktober 1958 Maria Ehrman (skifteshandling)
6 mars 1929 – 31 maj 1947 Emil Olsson Ehrman och Hilma Ehrman / Maria Ehrman (köp)
6 mars 1929 - 6 mars 1929 Ola Månsson (auktion)
27 februari 1926 - 6 mars 1929 Dödsbodelägarna efter Per Månsson (bouppteckning)
11 mars 1897 - 27 februari 1926 Per Månsson och Ingar Månsson, född Nilsson (auktion)
1 mars 1897 - 11 mars 1897 Dödsbodelägarna efter Per Johnsson (bouppteckning)
1853 - 11 mars 1897 Per Johnsson
10 april 1850 - 1853 John Nilsson och Ingar Johansdotter
- 10 april 1850 Mårten Persson

Bilder