Hårderup 6:7 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Hårderupsvägen 76
Aktuell period 1877 - 1951
Areal 5/768 mantal
Ursprung Hårderup 6:2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 17:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1877 vid en hemmansklyvning av fastigheten Hårderup 6:2.

Källa: Lantmäteriet

1951 ingick fastigheten i en sammanslagning av fastigheterna Hårderup 6:5. 6:6 och 6:7 samt ett område samfälld mark i Hårderups by och fick den nya beteckningen Hårderup 17:1.

 

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses ett område utan nummer mellan område 47 och 48 vilket är fastigheten 6:7. På den ekonomiska kartan från 1975 är fastigheten borta och där den ingår i 17:1.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här ses en satellitbild över området.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 december 1932 - Anton Andersson (Hårderup) (köp)
12 oktoebr 1914 - 15 december 1932 Anders Persson och Ingar Persson / Anna Nilsson (köp)
5 juni 1903 - 12 oktober 1914 Anders Persson (bouppteckning)
23 november 1898 - 5 juni 1903 Anders Persson och Ingar Persson / Anna Nilsson (köp)
17 april 1878 - 23 november 1898 Pehr Olsson och Bengta Andersdotter (köp)

Bilder