Hårderup 6:6 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Hårderupsvägen 76
Aktuell period 1877 - 1951
Areal 3/32 mantal
Ursprung Hårderup 6:2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 17:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1877 utav fastigheten Hårderup 6:2.

Källa: Lantmäteriet

Marken som tillhör Hårderup 6:6 är markerad med “A” på karta till vänster. 1951 ingick fastigheten i en sammanslagning av fastigheterna Hårderup 6:5, 6:6 och 6:7 samt ett område samfälld mark i Hårderups by. Fick ny beteckning 1951, Hårderup 17:1.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten utan nummer omedelbart öster om nummer 46. På den ekonomiska kartan från 1975 ingår fastigheten i nummer 17:1.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

 

Här är en satellitbild över det aktuella området.

 

 

 

 

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade totalt 30,5 hektar varav 19,5 hektar åker och 10,5 hektar skog. Åkermarken var delvis täckdikad och man hade gödselstad och urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i 7 olika jordbruksmaskiner och man var även delägare i en konstgödselspridare. Vatten fanns indraget i stallarna samt att man hade installerat elektricitet till belysning och som drivkraft.

 

 

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 december 1932 - Anton Andersson (Hårderup) (köp)
12 oktoebr 1914 - 15 december 1932 Anders Persson och Ingar Persson / Anna Nilsson (köp)
5 juni 1903 - 12 oktober 1914 Anders Persson (bouppteckning)
6 december 1889 - 5 juni 1903 Anders Persson och Ingar Persson / Anna Nilsson (köp)
14 december 1870 - 6 december 1889 Anders Bengtsson och Elna Nilsdotter (fastebrev den 14 december 1870)

Bilder