Hårderup 6:5 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Hårderupsvägen 66
Aktuell period 1874 - 1951
Areal 169/1536 mantal
Ursprung Hårderup 6:3 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 17:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning av fastigheten Hårderup 6:3 1874.

Området tillhörande Hårderup 6:5 är markerat med ett “B” på ovanstående karta.

1951 slogs fastigheterna 6:5, 6:6 och 6:7 samman samt ett område samfälld mark till Hårderups by på 0,2786 hektar till en fastighet på 29,2312 hektar med en ny beteckning Hårderup 17:1.

 

Hårderup 6:5

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till höger var införd i boken Svensk gods och gårdar i mitten av 1940-talet, följande med följande text:

Postadress:            Vollsjö                                                                                      Telefon:                  46 B Bjälkhult

“Areal: Totalt 30,5 hektar, därav 20 åker, 10,5 skog och betesmark. Tax.-v. 25900. Jordart: Svartmylla på grusbotten. Skogsbestånd: Bokskog. Mangårdsbyggnad uppförd för omkring 100 år sedan, restaurerad omkring 1918. Stall och loge uppförd 1936, svinstall och hönshus omkring 1900, redskapsbod 1925. 3 – 4 hästar, 1 unghäst,12 kor, 7 ungdjur, 2 – 3 modersuggor, 20 gödsvin, 50 höns. Gården till släkten omkring 1875 genom köp från Anders Bengtsson av nuvarande ägarens fader. Sonen tillträdde 1933. Ägare: Anton Andersson, född 11 juli 1907. Son till Anders Persson och hans hustru Anna född Nilsson. Ägaren ledamot av kommunalfullmäktige, Tax. och hästförsäkringsnämnden samt medlem av mejeri- och slakteriföreningen.”

Hårderup 6:5

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1937

Bilden fanns med i boken Svenska gods och gårdar som utkom 1937 tillsammans med följande text:

Areal: Totalt 30 har, därav 20 åker, 10 betesmark. Tax.-v. 22 700. Jordart: Svartmylla på grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd under 1800-talet. Ekonomibyggnad uppförd 1936. 4 hästar, 1 föl, 9 kor, 7 ungdjur, 20 svin, 3 får samt 50 höns. Gården till släkten 1885. Ägare var Anton Andersson född 11 juni 1907. Son till Anders Persson och hans hustru Anna, född Nilsson. Ägaren har genomgått 6 månaders kurs i Tomelilla lantmannaskola.

 

Eslöfs tidning 25 juli 1885

Här är en notis och när Anders Bengtsson sålde fastigheten 1885

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Här till höger på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten med nummer 47. På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med den nya beteckningen 17:1.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här är en satellitbild över fastigheten.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 december 1932 - Anton Andersson (Hårderup) (köp)
12 oktoebr 1914 - 15 december 1932 Anders Persson och Ingar Persson / Anna Nilsson (köp)
6 december 1889 - 5 juni 1903 Anders Persson (bouppteckning)
14 december 1870 - 6 december 1889 Anders Persson och Ingar Persson / Anna Nilsson (köp)
14 december 1870 - 6 december 1889 Anders Bengtsson och Elna Nilsdotter (fastebrev den 14 december 1870)

Bilder