Hårderup 4:26 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 260
Aktuell period 1962 -
Areal 1,2 hektar
Ursprung Hårderup 4:21 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

                                              Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten med nummer 43 och den legaliseras först den 1 december 1962. Här nedan ses den akt som upprättades 1962.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med fastighetsbeteckningen 4:26.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 november 1961 - Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp)
3 oktober 1958 - 22 november 1961 Dödsbodelägarna efter Maria Ehrman (bouppteckning)
3 maj 1947 - 3 oktober 1958 Maria Ehrman (skifteshandling)
6 mars 1929 - 3 maj 1947 Emil Olsson Ehrman och Hilma Ehrman / Maria Ehrman (auktion)
6 mars 1929 -6 mars 1929 Ola Månsson (auktion)
27 februari 1926 - 6 mars 1929 Dödsbodelägarna efter Per Månsson (bouppteckning)
4 december 1901 - 27 februari 1926 Per Månsson och Ingar Månsson, född Nilsson
30 juni 1898 - 4 december 1901 Jöns Andersson (köp)
10 februari 1894 - 30 juni 1898 Jöns Andersson Anderberg och Elna Jönsdotter (köp)
10 februari 1894 - 10 februari 1894 Dödsbodelägarna efter Per Jönsson (bouppteckning)
- 10 februari 1894 Per Jönsson (Hårderup)

Bilder