Hårderup 4:24 (aktuellt nummer)

Adress Skumparpsvägen 267
Aktuell period 1939 -
Areal 0,0436 hektar
Ursprung Hårderup 4:21 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades den 17 juni 1939 vid en avstyckning från fastigheten Hårderup 4:21.

Källa: Lantmäteriet

 

Källa: kartbild.com

Huset fanns redan tidigare och det syns på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 alldeles norr om Hårderups mosse och intill Skumparpsvägen. På den ekonomiska kartan från 1975 finns fastigheten med sin rätta benämning 4:24.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

SCB, Jordbruksräkningen 1944.

I jordbruksräkningen 1944 så redovisade Gustav Anders Persson två fastigheter, Skumparp nr 1, 9/128 mantal och Hårderup nr 4, 11/1024 mantal. Arealen för fastigheterna uppgick 1944 till 13,5 hektar varav 12 hektar var åkermark och 1 hektar äng. På gården fanns gödselstad men ej byggd av cement. Man hade investerat i 6 olika jordbruksmaskiner och man var även delägare i ett tröskverk. I boningshuset fanns avlopp indraget, men i boningshuset och stallarna fanns vatten inte indraget. Man hade installerat elektricitet för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 november 1967 - Sten Åke Håkansson (köp)
6 april 1966 – 1 november 1967 Andre Wislow (köp)
31 oktober 1958 – 6 april 1966 Ingeborg Ersborg (köp)
22 september 1958 – 31 oktober 1958 Olof Stångberg (köp)
20 juli 1955 – 22 september 1958 Ivan Sjöland (köp)
19 mars 1954 – 20 juli 1955 Helge Oscar A Jönsson (köp)
31 oktober 1945 – 19 mars 1954 Ture Hilding Ekberg, född Jönsson (köp)
7 oktober 1944 – 31 oktober 1945 Hanna Nilsson (bouppteckning)
3 maj 1939 - 7 oktober 1944 Nils Nilsson och Hanna Nilsson (Hårderup) (köp)
28 maj 1924 – 2 maj 1939 Gustav Anders Persson och Ida Sofia Persson (äger Hårderup 4:21 vid avstyckningen)

Övrigt

Sotarhuset

Skumparpsvägen 267

 

Ägare År Kommentar
Nils Nilsson, ”Nils Måns Nils”och syster Hanna
Hilding Ekberg Ägde huset en kort tid
Håkansson På 1970-talet
Eva-Marie med make
Maria Ek -2010
Maria Eks mor
Sven och Lena Åkerblom 2012

 

Nils kallades referenten. Han skrev åt en tidningsreferent i Vollsjö, som kallades Reuter. ”Nels Måns Nels” hade telefon hos August Killander i smedjan Frenninge. Han bodde tillsammans med sin syster. En gång när Nils var på väg mot Frenninge mötte han en person som frågade var han skulle någonstans. Då sa Nils ”jag cyklar till min telefon”. Reuter bodde i Vollsjö och skrev i Ystads Allehanda. Då fick man betalt per ord så artiklarna var långa.

Under tiden Hilding Ekberg bodde här hade han uppfödning av tuppar i ”Lådan” (Skumparp 1:18). ”Lådan” köpte Ekberg för 800:-.

Håkansson kallades även ”Den långe snickaren”. Hans fru kom från Tyskland. De hade en dotter som hette Regina och även en son. Håkansson murade upp den norra stenväggen.

Maria Ek dog 2010.

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder