Hårderup 4:23 Bombi Bitt Huset (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 273
Aktuell period 1931 -
Areal 0,0643 hektar
Ursprung Hårderup 4:10 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades den 30 januari 1931 vid en avstyckning ifrån Hårderup 4:10. Huset som avstyckades från Hårderup nr 10 fanns tidigare och finns med på den häradsekonomiska kartan här till höger. Fastigheten syns i den södra spetsen på det område som har nummer 30 på kartan. På kartan här nedanför från 1975 finns fastigheten med nummer 4:23.

Källa: kartbild.com

Källa: Lantmäteriet

Här på denna karta från Lantmäteriet ses fastigheten när den avstyckades 1931. Nedan ses en förstoring av kartan på handlingen.

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

1978 köps ett område väster om fastigheten om 410 kvm och införlivas med fastigheten Hårderup 4:23.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
29 augusti 1975 - Åke Bertil Sternéus och Lydia Astrid Elvira Sternéus (köp)
3 augusti 1969 - 29 augusti 1975 Axel Lindgren och Ulla Lindgren (köp)
10 mars 1969 - 3 augusti 1969 Ulla Olsson (köp)
30 december 1968 - 10 mars 1969 Oscar Olsson (köp)
28 december 1968 - 30 december 1968 Dödsbodelägarna efter Anton Nilsson (bouppteckning)
18 februari 1939 - 28 december 1968 Anton Georg Nilsson och Betty Persson (auktion)
18 februari 1939 - 18 februari 1939 Dödsbodelägarna efter Ola Trulsson (bouppteckning)
8 mars 1937 - 18 februari 1939 Ola Trulsson (änkeman efter Anna Persson) (auktion)
10 augusti 1932 - 8 mars 1937 Nils Bengtsson (änkeman efter Anna Bengtsson, född Andersson) (köp)
24 november 1931 - 10 augusti 1932 Elna Tuvesson (köp)
28 mars 1923 - 24 november 1931 Anton Nilsson och Annette Nilsson, född Andersson

Övrigt

Starrarpsvägen 273
Hårderup 4:23 Bombi Bitthuset

Ägare                                      År                              Kommentar
Anna Hedvig                           Början av 1900-talet
Anton Nilsson (Anton i Hultet)
Åke och Lydia Sterneus
Carina Holmberg

Huset var ursprungligen en backstuga. Den södra gaveln var in i backen. Huset påstås ha varit förebild till Franskans hus i Bombi Bittböckerna. Där var vedbod i den södra ändan av huset.
Anton flyttade till Hultet från sin gård Vallarum 5:6 när Hugo och Erna tog över den 1938.
Under 1950-talet stod huset i samma skick år efter år. Samma gardiner hängde på trekvart i alla år. Det kallades alltid Anton i Hultets hus och han var en lite mystisk. Det tyckte barn, som passerade på vägen utanför. Han höll sig mest inne, men fina sommardagar satt han ibland på slänten vid vägen och bytte några ord med förbipasserande.
Under 1950-talet umgicks Anton med August Svensson på Fränninge 27:36, Lilla Ryssgård. De spelade kort, ”hongaröv”. De kunde bli så medryckta i spelet att Anton fick gå hem med sina kort i lomman för att spela färdigt en annan dag.

Huset totalrenoverades av ägarna närmast efter Anton i Hultet. Det frilades också från backen mot södergaveln.

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder