Fränninge 53:4

Adress Alestadsvägen 363
Areal ca 12 220 m2

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Svenska gods och gårdar 1930-talet

Bilden till vänster är får boken Svenska gods och gårdar som utkom under 1930-talet tillsammans med följande text:
Areal totalt 14 har. Taxeringsvärde 22 100. Jordart: Lermylla. Mangårdsbyggnad uppförd 1925. Ekonomibyggnader uppförda stall 1921, loge och magasin 1923. 2 hästar, 10 kor, 4 ungdjur, 14 svin samt 50 höns. Gården till släkten 1916. Ägare är Nils Hilmer Olofsson, född 28 februari 1886. Son till Olof Sonesson och hans hustru Anna, född Svensson. Gift med Anni, född Jonsson. Barn Anna Evelina född 1928, Sonja Vivi, född 1930.

Källa: Svenska gods och gårdar

Bilden till höger är får boken Svenska gods och gårdar som utkom under 1940-talet tillsammans med följande text:
Areal totalt 14 har. Taxeringsvärde 23 700. Jordart: Lerblandad mylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1925 av nuvarande ägare. Stall uppförd 1921, loge, magasin och vagnsport 1923. 2 hästar, 1 tjur, 10 kor 8 ungdjur, 20 gödsvin och 10 höns. Gården till släkten 1916 genom köp från Magnus Pålsson. Nuvarande ägare har ombyggt byggnaderna samt förbättrat jordbruket. Ägare är Nils Hilmer Olofsson född 28 februari 1886. Son till Olof Sonesson och hans hustru Ann, född Svensson. Gift med Annie Johansson född 1898, död 1933. Barn Anna Lena född 1928, Sonja Vivi född 1930. Ägaren medlem av mejeriföreningen.

Bilder