Välj en sida

Fränninge 41:1 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 19-2
Aktuell period 1944 -
Areal ca 550 m2
Ursprung Fränninge 26:3, del avgatuhus och del av 28:3

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastighet bildad genom sammanläggning av fastigheten Fränninge 26:3, 13/50 av ett gatuhus och ett från 1/16 mantal av Fränninge 28:3 avstyckat område om 0,0245 hektar enligt beslut av ägodelningsdomaren den 15 april 1944.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
25 april 1954 - Alvar Olsson (Fränninge 41:1) (skifteshandling)
21 juli 1951 - 25 april 1954 Maria Olsson (Fränninge 41:1) (auktion)
21 juli 1951 - 21 juli 1951 Dödsbodelägarna efter Mathilda Persson (änka efter Ola Persson) (bouppteckning)
28 maj 1949 - 21 juli 1951 Mathilda Andersson (Fränninge 40:1, 41:1) (skifteshandling)
7 juli 1943 - 28 maj 1949 Ola Persson och Mathilda Persson, född Andersson (köp av avstyckning från Fränninge 28:3)
12 december 1936 - 28 maj 1949 Ola Persson och Mathilda Persson, född Andersson (köp av Fränninge 26:3)

Bilder