Fränninge 31:6 (aktuellt nummer)

Adress Heingebergsvägen 19-22
Aktuell period 1944 -
Areal 2,8450 hektar
Ursprung Fränninge 31:3 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1944 vid avstyckning om 2,8450 hektar ifrån Fränninge 31:3. Fastigheten Fränninge 31:6 bildades 1944 då det avstyckades från 31:3. Fastigheten är intakt fram till 1971 då man styckar av huset och tomten som bildar den nya fastigheten Fränninge 31:7. Båda fastighetsbeteckningarna ses på den ekonomiska kartan från 1973.

 

Fränninge 31:6

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och då tillsammans med följande text:

Postadress:                  Vollsjö                                                                                        Telefon:                        211

“Areal totalt 9,2 hektar, därav 9 hektar åker, 0,2 hektar, ängsmark. Tax.-v. 13 100. Jordart: Lerblandad mylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda på 1800-talet. 2 hästar, 8 kor och 2 ungdjur av låglandsras, 1 modersugga, 15 gödsvin, 25 höns. Gården inköptes 1941 från Gottfrid Svensson av karl Andersson, vilken sedan dess utfört betydande förbättringsarbete. K Andersson född 10 juni 1901, son till Anders Hansson och hans hustru Anna, född Karlsson, gift med Hilma Nilsson född 12 juli 1895, dotter till Nils Olsson och hans hustru Anna, född Andersson, barn: Stig Lennart född 13 november 1929. Karl Andersson är medlem av mejeriföreningen och R. L. F. Nuvarande ägare tillträdde 14 mars 1944. Ägare är Edvard Brandt föd d 13 februari 1892. Son till Ola Brandt och hans hustru Elna, född Jönsson. Gift med Tekla Nilsson född 1898, dotter till Nils Hansson och hans hustru Boel född Larsson. Barn: Tage född 26 december 1922, Gunborg född 14 mars 1926, Herta född 18 augusti 1927, Thea född 7 juli 1935. Ägaren medlem av mejeri- och slakteriföreningen.”

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
7 juli 1971 - Fränninge församling (köp)
19 april 1944 - 7 juli 1971 Edvard Henning Brandt och Tekla Mathilda Brandt, född Nilsson (köp)
- 19 april 1944 Hilma Andersson och Karl Henning Andersson (äger 31:3)

Bilder