Fränninge 31:2 (avregistrerat nummer)

Adress Heingebergsvägen 19:16
Aktuell period 1912 -
Areal 19 ar och 72 kvm
Ursprung Fränninge 31:1, Gatehus (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 70:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Till höger ses kartan över avstyckningen och till här nedanför ses köpebrevet när kyrkan köpte en bit mark från Fränninge 31:1 för att kunna utvidga kyrkogården och begravningsplatsen. Arealen var 19 ar och 72 kvm och priset blev 591 kr och 60 öre.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
19 januari 1912 - Fränninge socken (köp)
- 19 januari 1912 Nils Månsson och Bengta Månsson, född Nilsdotter (ägare av 31:1)

Bilder