Välj en sida

Fränninge 30:52

Areal 0,1690 hektar
Ursprung Fränninge 30:41

Beskrivning

Avstyckning om 0,1690 hektar från Fränninge 30:41, fastställd den 21 juli 1971. Fastigheten överförd till Fränninge 30:53.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 juli 1971 - Birger Nilsson och Ella Nilsson (Fränninge 22:2) (köp)

Bilder