Fränninge 30:40 (aktuellt nummer)

Adress Heingebergsvägen 589-26
Aktuell period 1964 -
Areal 591 kvm
Ursprung Fränninge 30:26 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastighet om 591 kvm från Fränninge 30:26, fastställd den 11 januari 1964, med första lagfart den 25 mars 1964. Arealen 0 0,1411 hektar på grund av ägoutbyte, som fastställts den 27 augusti 1970.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
31 januari 1958 - Sune Ebbe Börje Magnusson och Maj-Britt Magnusson (köp)

Bilder