Välj en sida

Fränninge 30:35 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1924 - 1953
Areal 0,2160 hektar
Nya nummer Fränninge 48:1

Beskrivning

Lägenhet om 0,2160 hektar avstyckat från Fränninge 30:4, 30:5, 30:9-14, 30:16, 30:17, 30:19, 30:21, 30:22, 30:24, 30:25, 30:27-31, 30:33, fastställd den 31 december 1924 , med första lagfart den 3 september 1925.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 april 1923 - Anders Jönsson (Fränninge 30:35) (köp)

Bilder