Fränninge 30:30 (avregistrerat nummer)

Adress Heingebergsvägen ca 577 - 25
Aktuell period 1918 - 1964
Areal 2887/525312 mantal
Ursprung Fränninge 30:18 (avregistrerat nummer) , Fränninge 30:23 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 30:41 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1918 sker en hemmansklyvning utav fastigheterna Fränninge 30:18 och 30:23. Vid denna hemmansklyvning bildas fem nya fastigheter.

A      3023/525312 mantal        Fränninge 30:27         äges av John Olsson
B      2751/525312 mantal        Fränninge 30:28         äges av Anders Nilsson
C    14435/525312 mantal        Fränninge 30:29         äges av A Björkkvist
D      2887/525312 mantal        Fränninge 30:30         äges av N Andersson
E      2887/525312 mantal        Fränninge 30:31         äges av N Jönsson

Fastigheten överförd till Fränninge 30:41.

 

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan från 1910 har fastigheten Fränninge 30:30 fått nummer 190 och fastigheten är giltig fram till 1964 på man gör en sammanslagning av Fränninge 30:25, 30:26 och 30:30.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
19 februari 1935 - Karl Petersson och Elsa Petersson (Fränninge 30:25) (köp)
5 juni 1909 - 19 februari 1935 Nils Andersson och Anna Svensdotter (köp)
15 november 1897 - 5 juni 1909 Per Svensson (Fränninge nr 30:23) (äger Fränninge 30:18 och 30:23)

Bilder