Fränninge 30:14 Daleholm (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten är giltig fram till 1849 då det sker en ny hemmansklyvning och då bildas det tre nya fastigheter enligt karta här till vänster.

A            Fränninge 30:14         7/228 mantal        ägare Ola Persson med kvarboenderätt
B            Fränninge 30:15         6/228 mantal        ägare Anders Nilsson med kvarboenderätt
C            Fränninge 30:16         6/228 mantal        ägare Mårten Andersson med kvarboenderätt

 

 

 

 

Fränninge 30:14

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden här till höger fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och då tillsammans med följande text:

Postadress:                 Klasaröd                                                                                      Telefon:                       43 Andrarum

“Areal totalt 10 hektar åker. Tax-v. 12 800. Jordart: Grusmylla på grus- och lerbotten. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda omkring 1800. 2 hästar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 modersuggor, 25 gödsvin, 60 höns. Nötkreatursbesättning reakt.-fri. Arealen täckdikad. Nuvarande ägare övertog gården 1 oktober 1938 efter sin fader, som köpt den 1908 av Mårten Johansson. Ägare är Thure Persson, född 9 april 1909. Son till Per Olsson och hans hustru Sanna, född Persson. Gift med Inga Olsson född 6 mars 1915. Barn: Thor Inge född 1939, Siv född 1940. Ägaren ledamot av kommunfullmäktige, styrelseledamot i skytteföreningen i Vollsjö.”

 

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan här till höger från 1910 har fastigheten fått nummer 195 och den finns även kvar 1973 på den ekonomiska kartan här under där den då aktuella fastighetsbeteckningen. Fastigheten är kvar fram till 1979 då den delas i två delar. Huset och en del mark ingår i Fränninge 20:13 medan den resterande delen av marken ingår i Fränninge 24:50.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 mars 1979 - Staten genom lantbruksnämnden (köp)
5 oktober 1938 - 14 mars 1979 Ture Edvin Stanley Persson och Herta Inga Gunborg Persson, född Olsson (köp)
27 april 1907 - 5 oktober 1938 Per Olsson och Sanna Olsson, född Persson (köp)
26 augusti 1899 - 27 april 1907 Mårten Johansson och Johanna Olsson (Fränninge nr 24) (köp)
5 november 1897 - 26 augusti 1899 Dödsbodelägarna efter Anders Svensson (make till Elna Olsdotter) (bouppteckning)
25 november 1886 - 5 november 1897 Anders Svensson och Elna Olsdotter (köp)
25 oktober 1883 - 25 november 1886 Ingar Olsdotter (änka efter Per Persson) (arvsskifte)
25 april 1865 - 25 oktober 1883 Per Persson och Ingar Olsdotter (fastebrev den 25 april 1865 å 7/228 mantal)
1849 - Ola Persson (Fränninge 30:14)

Bilder