Fränninge 30:13 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 - 1982
Areal 1/90 mantal
Ursprung Fränninge 30:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 16:22

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildas vid en hemmansklyvning 1835 då det bildas fem nya fastigheter.

Ägofördelningen utav de sex delarna är följande

A   30:9      1/18 mantal (två område)    Skatterusthåll som äges av Bengt Persson
B   30:10    1/48 mantal                         Skatterusthåll som äges av Nils Pehrsson
C   30:11     1/90 mantal                        Skatterusthåll som äges av Karna Pehrsdotter
D   30:12     1/90 mantal                        Skatterusthåll som äges av Kerstin Persdotter
E   30:13     1/90 mantal                         Skatterusthåll som äges av Ingar Pehrsdotter

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten på den häradsekonomiska kartan här till höger från 1910 har nummer 180 och fastigheten finns också kvar på den ekonomiska kartan här nedan från 1973. Fastigheten ingår från och med 1982 i fastigheten Fränninge 16:22 och senare är den överförd till Fränninge 24:23.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 mars 1982 - Erik Sven Uno Nilsson och Siv Ulla Karin Nilsson (köp)
4 maj 1934 - 16 mars 1982 Karl Johansson (Fränninge 16:9) (köp)
21 januari 1890 - 4 maj 1934 Johan Johnsson och Hanna Olsdotter (köp)
9 december 1885 - 27 oktober 1886 Lars Karlsson (Fränninge 16:9, m fl) (köp)
8 december 1870 - 9 december 1885 Jöns Nilsson och Ingar Nilsdotter (fastebrev den 23 april 1872)
11 juni 1845 - 8 december 1870 Per Palm och Bengta Jönsdotter (fastebrev den 11 juni 1845)
1835 - Ingar Pehrsdotter (Fränninge 30:13)

Bilder