Välj en sida

Fränninge 29:41 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1980 -
Areal 2/704 mantal, 0,5 hektar
Ursprung Fränninge 29:21
Nya nummer Fränninge 29:45

Beskrivning

Fastigheten utbruten vid en den 3 juli 1980 avslutad lagakraftvunnen legaliseringsförrättning å Fränninge 29:21.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2 april 1969 - Tage Karlsson och Ann-Marie Karlsson (köp)

Bilder