Välj en sida

Fränninge 29:35 (aktuellt nummer)

Adress Heingebergsvägen 144 - 70
Aktuell period 1946 -
Areal 0,6340 hektar
Ursprung Fränninge 29:24

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades vid en avstyckning från Fränninge 29:24 om 0,6340 hektar den 30 november 1946.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
7 februari 1944 - Erik Linder Persson och Ellen Kristina Persson, född Nilsson (köp)

Bilder