Välj en sida

Fränninge 29:30 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1925 - 1953
Areal 0,2545 hektar
Nya nummer Fränninge 48:1

Beskrivning

Fastighet om 1,7681 hektar bildad genom sammanläggning enligt ägodelningsdomarens beslut den 6 oktober 1953 av Fränninge 2:14, 27:28, 28:7, 29:30, 30:35, Västra mosse 4:1, ett från Fränninge 1:1 avstyckat område om 0,4721 hektar, ett från Fränninge 3:1 avstyckat område om 0,0787 hektar och ett från Fränninge 5:1 avstyckat område om 0,0787 hektar.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 april 1923 - Anders Jönsson (Fränninge 29:30) (köp)

Bilder