Fränninge 29:29 (aktuellt nummer)

Adress Stora Fränningevägen 145
Aktuell period 1923 -
Areal 0,0970 hektar
Ursprung Fränninge 29:9 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1923 vid en avstyckning ifrån fastigheten Fränninge 29:9. Lägenheten omfattade 0,0970 hektar och är på nedanstående karta markerad med ett “a”. Till höger ses köpebrevet där handelsbokhållaren Sven Hallbäck köper fastigheten för 3 400 kr.

 

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 februari 1974 - Lars Anders Arvidsson (Fränninge nr 29:29) (köp)
19 juni 1973 - 26 februari 1974 Dödsbodelägarna efter Anna Andersson (änka efter Oscar Andersson Fränninge nr 29:29) (bouppteckning)
21 september 1961 - 19 juni 1973 Dödsbodelägarna efter Oscar Andersson (make till Anna Andersson Fränninge nr 29:29) (bouppteckning)
1 oktober 1955 - 21 september 1961 Oscar Andersson och Anna Andersson (Fränninge nr 29:29) (köp)
26 mars 1929 - 1 oktober 1955 Nils Algot Olsson och Gunhilda Hulda Olsson, född Lindstrand (köp)
24 april 1925 - 26 mars 1929 Elof Teodor Palm och Augusta Anna-Tina Andersson (köp)
3 november 1924 - 24 april 1925 Per Palm och Ellen Karolina Nilsson (köp)
7 februari 1923 - 3 november 1924 Sven Hallbäck och Elna Hallbäck, född Mårtensson (köp)
- 7 februari 1923 Johan Berggren och Ingar Månsdotter (fastebrev för de sistnämnda å 1/32 mantal)

Bilder