Välj en sida

Fränninge 29:26 (avregistrerat nummer)

Areal 13/768 mantal
Ursprung Fränninge 29:2

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1906 sker en hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 29:2 med följande nya fastigheter:
A                5/768 mantal                   Fränninge 29:25                                                          Kronoskatterusthåll äges av omyndige Johan Andersson Rask
B                13/768 mantal                 Fränninge 29:26                                                           Kronoskatterusthåll äges av Jöns P Lovén

 

 

Källa: Svenska gods och gårdar

Bilden till höger är från boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och tillsammans med bilden fanns följande text:
“Areal totalt 8 hektar åker. Tax.-v. 11 200. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1895. Stall uppförd samtidigt, loge 1902. 1 häst, 6 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 15 gödsvin, 60 höns. Arealen är delvis täckdikad. Gården till släkten 1836. Nuvarande ägare övertog den 1931 efter sin fader, som övertagit den 1894 efter sin fader Per Jönsson. Denne i sin tur hade tillträtt efter sin fader Jöns Fransson. Ägare är Nils Lovén född 13 juli 1899. Son till Jöns Persson Lovén och hans hustru Johanna, född Andersson. Gift med Agda, född 13 oktober 1900.”

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Fränninge nr 29:26 bildades 1906 vid en hemmansklyvning och på den häradsekonomiska kartan från 1910 har den fått nummer 172. På kartan från 1970 finns inte beteckningen kvar utan det har skett en hemmansklyvning där marken tillfaller Fränninge 61:3 och där tomten och byggnaderna bildar en ny fastighet med nummer 61:2. Det fanns tidigare ett hus till som på kartan ses som en vit ruta. Det skedde även en avstyckning 1931 då fastigheten 29:33 bildades och denna fastighet är fortfarande giltig. På kartan här under ses fastigheten längst ner på fastigheten.

                                                                                          Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 mars 1931 - Nils Lovén och Agda Lovén, född Killander (köper 13/768 mantal)
23 november 1895 - 11 mars 1931 Jöns Persson Lovén och Johanna Lovén, född Andersson (köper 45/4096 mantal av dödsbodelägarna efter Per Jönsson och 1905 köper 5/1536 mantal utav Ola Nilsson)
12 januari 1891 - 23 november 1895 Dödsbodelägarna efter Per Jönsson (make till Hanna Jönsson, född Andersdotter) (bouppteckning)
- 12 januari 1891 Per Jönsson och Hanna Andersdotter (fastebrev för Per och Hanna den 9 januari 1866 å 3/512 mantal samt fastebrev den 26 oktober 1854 för Per Jönsson å 1/128 mantal)
ca 1840 - ca 1866 Jöns Fransson och Else Olsdotter

Bilder