Fränninge 29:14 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1866 -
Areal 15/2048 mantal
Ursprung Fränninge 29:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 21:6 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Hemmansklyvningen av fastigheten Fränninge 29:5 skedde 1866 då det bildades fem nya fastigheter enligt följande uppdelning:

A          Fränninge 29:13        74/2048 mantal         äges av Per Olsson
B          Fränninge 29:14        15/2048 mantal         äges av Nils Olsson
C          Fränninge 29:15        15/2048 mantal         äges av Per Svensson
D          Fränninge 29:16        25/2048 mantal         äges av Måns Svensson
E          Fränninge 29:17         51/2048 mantal        äges av Per Christoffersson

 

 

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska karta från 1910 är fastigheten den norra delen av ruta 163 och på kartan från 1970 är fastighetsbeteckningarna utskriva och idag ingår fastigheten i Fräninge 21:6.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
27 januari 1936 - Ingvar Persson och Gunhild Ingeborg Persson, född Ottosson (köp)
3 oktober 1911 - 27 januari 1936 Olof Nilsson och Alma Charlotta Persson (köp)
1866 - 3 oktober 1911 Nils Olsson och Ingar Andersdotter (erhöll 29:14 vid klyvningen samt fastebrev för 29:15 den 14 december 1870)

Bilder