Fränninge 29:13 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Hemmansklyvningen av fastigheten Fränninge 29:5 skedde 1866 då det bildades fem nya fastigheter enligt följande uppdelning:

A         Fränninge 29:13          74/2048 mantal        äges av Per Olsson
B        Fränninge 29:14           15/2048 mantal        äges av Nils Olsson
C        Fränninge 29:15           15/2048 mantal        äges av Per Svensson
D        Fränninge 29:16           25/2048 mantal        äges av Måns Svensson
E        Fränninge 29:17           51/2048 mantal        äges av Per Christoffersson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten är giltig fram till 1881 då det sker en ny hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 29:13 och där den delas i tre delar samt att det blir två avsöndringar

Källa: Lantmäteriet

De tre större områdena fördelas enligt följande:
A           Fränninge 29:22         21/2048 mantal          äges av Per Nilsson
B           Fränninge 29:23         19/2048 mantal          äges av Nils Jönsson
C           Fränninge 29:24         34/2048 mantal          äges av Nils Persson

Avsöndringar:
Ca        äges av Anders Jönsson
Cb        äges av Ingar Nilsdotter

Källa: Lantmäteriet

Områden som tillhörde Fränninge 29:13 är södra delen av ruta 159 samt rutorn 162, 164 och 168.

 

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

På den ekonomiska kartan från 1970 är beteckningarna Fränninge 29:22, 29:23, 29:24 och 29:35. Vi kan också konstatera att husen som fanns som avsöndringar är borta.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1866 - Per Olsson (Fränninge 29:13)

Bilder