Fränninge 29:11 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1845 sker en hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 29:10 och då bildas två nya fastigheter enligt följande:
a    Fränninge 29:11      1/24 mantal     äges av Hindric Nilssons arvingar
b    Fränninge 29:12      1/48 mantal     äges av Johan Olsson

 

 

 

Fränninge 29:11

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till höger är från boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och då fanns följande text tillsammans med bilden:

Postadress:           Vollsjö

“Areal totalt 12,5 hektar, därav 7 hektar åker, 5,5 hektar skog och ängsmark. Tax.-v. 12 600. Jordart: Svartmylla på ler- och grusbotten. Skogsbestånd: Ekskog. Mangårdsbyggnad renoverad omkring 1930 av nuvarande ägare. Ekonomibyggnader uppförd omkring 1890, stall ombyggt 1937 av nuvarande ägare. 1 häst, 6 – 7 kor, 3 ungdjur, 3 modersuggor, 20 gödsvin, 50 höns. Gården till släkten 1922. Föregående ägare var Mårten Larsson, som uppförd byggnaderna. Ägare är Olof Olsson den yngre född 1897. Son till Ola Persson och hans hustru Elsa, född Andersson. Gift 1918 med Ellen Kron född 3 april 1899. Barn: Ella, Konrad, Elisabet.”

Källa: Lantmäteriet

Här ses området som till hörde Fränninge 29:11 som på kartan från 1910 har nummer 160 och området som tillhör 29:12 har nummer 161. Gården som är inritad på ruta 160 finns kvar idag och har efter avstyckning fått beteckningen Fränninge 29:44.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

På kartan från 1970 finns fortfarande de gamla beteckningarna kvar. Det sker senare en hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 29:11 där gården med tomten får beteckningen Fränninge 29:44 med marken ingår i Vallarum 3:11.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
24 september 1982 - Inge Olsson och Elsa Olsson (Fränninge 29:11) (köp)
21 november 1981 - 24 september 1982 Dödsbodelägarna efter Olof Olsson (make till Ellen Olsson, född Kron) (bouppteckning)
14 mars 1922 - 21 november 1981 Olof Olsson och Ellen Olsson, född Kron (auktion)
14 mars 1922 - 14 mars 1922 Janne Johansson Lundin och Pernilla Lundin, född Mårtensson (köp)
23 mars 1922 - 14 mars 1922 Henry Anton Hansson och Clara Sigrid Hansson, född Larsson (köp)
26 maj 1919 - 23 mars 1922 Frans Oskar Andersson From och Kersti Lindberg (köp)
30 oktober 1915 - 26 maj 1919 Jöns Lindahl och Maria Persson (köp)
4 augusti 1911 - 30 oktober 1915 Nils Lundström och Elna Nilsson (köp)
7 januari 1899 - 4 augusti 1911 Mårten Lasson (änkeman efter Bengta Jönsdotter) (arvsskifte, köp)
5 december 1879 - 7 januari 1899 Dödsbodelägarna efter Bengta Jönsdotter (maka till Mårten Lasson) (bouppteckning)
15 juli 1875 - 5 december 1879 Mårten Lasson och Bengta Jönsdotter (fastebrev för Mårten och Bengta den 15 juli 1873 å 1/64 mantal och den 15 juli 1875 å 1/24 mantal)
1845 - ca 1860 Dödsbodelägarna efter Hindrik Nilsson (make till Kerstina Mattsdotter)

Bilder