Välj en sida

Fränninge 29:3 (aktuellt nummer)

Adress Heingebergsvägen 17-5, Vollsjö
Aktuell period 1835 -
Areal 3/128 mantal
Ursprung Fränninge 29:1

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten ligger centralt i Fränninge och är en obebyggd areal.

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 vid det laga skifte som då genomfördes av markerna inom Fränninge. Fastigheten omfattade 3/128 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av Herr Handelsman J. Broms som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

På kartan här intill har fastigheten nummer 157 och är belägen strax väster om kyrkan.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
28 mars 1935 - Olof Svensson (Fränninge 29:3) (gåvobrev)
5 november 1895 - 28 mars 1935 Sven Jönsson och Hanna Hansdotter (Fränninge nr 29) (arvsskifte och testamente från den 7 februari 1892)
22 augusti 1859 - 5 november 1895 Anders Persson och Kersti Nilsdotter (Fränninge nr 29) (fastebrev för Anders och Kersti den 22 augusti 1859 å 3/128 mantal)
ca 1841 - Petter Vestlund och Sophia Maria Vestlund, född Björkhult
1835 - ca 1841 Johan Broms och Charlotta Rydberg

Bilder