Fränninge 27:30 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1924 - 1971
Areal 12/800 mantal
Ursprung Fränninge 27:4 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 27:37 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildas 1924 vid en ägostyckning utav Fränninge 27:4.                                      a    väg
b    väg
c    väg
d    Fränninge 27:22      lägenhet                 äges av Johan Nilsson
e    Fränninge 27:23      lägenhet                 äges av Johan Nilsson
f     Fränninge 27:24      lägenhet                 äges av Johan Nilsson
A   Fränninge 27:29       79/800 mantal        äges av Patron O H Flygare
B   Fränninge 27:30       12/800 mantal        äges av Patron O H Flygare
C   Fränninge 27:31         9/800 mantal        äges av Patron O H Flygare

Fastigheten överförd 1971 till Fränninge 27:37.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 maj 1969 - Lars-Göran Olsson och Ingrid Helena Olsson (köp)
9 december 1968 - 9 maj 1969 Hugo Olsson och Erna Olsson (köp)
17 april 1942 - 9 december 1968 Karl Edvin Johannesson och Gunhild Evelina Johannesson, född Nilsson (köp)
3 maj 1939 - 17 april 1942 Emil Albert Björkqvist och Klara Josefina Nilsson (köp)
14 april 1925 - 3 maj 1939 Anders Nilsson Abelin och Emelia Abelin, född Hansson (köp)
- 14 april 1925 O H Flygare och Anna Flygare (Fränninge 27:4) (ägare till 27:4)

Bilder