Fränninge 27:23 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1920 - 1974
Areal 1,8380 hektar
Ursprung Fränninge 27:4 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 27:41

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Lägenhet om 1,8380 hektar avstyckad från Fränninge 27:4, med första lagfart 1920.
Fastigheten överförd till Fränninge 27:41.
Här till höger ses köpebrevet när avstyckningen av denna fastighet gjordes 1918. Köpare var fjädingsman Olof Palmqvist och säljare var O H Flygare.

                                                                                             Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 mars 1973 - Lars-Göran Olsson och Ingrid Helena Olsson (köp)
14 mars 1973 - 14 mars 1973 Staten genom lantbruksnämnden i Malmöhuslän (köp)
3 december 1942 - 14 mars 1973 Herman Jönsson och Emilia Jönsson, född Nilsson (köp)
23 mars 1932 - 3 december 1942 Emil Alfred Anderson och Ingeborg Beata Andersson (auktion)
27 juli 1927 - 23 mars 1932 Johan Hjalmar och Anna Larsson (köp)
3 december 1923 - 27 juli 1927 Johan Nilsson och Anna Nilsson (Fränninge nr 27) (köp)
1 december 1918 - 3 december 1923 Olof Palmqvist och Christina Palmqvist, född Andersson (köp)
- 1 december 1918 O H Flygare och Anna Flygare (Fränninge 27:4)

Bilder