Fränninge 27:16 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1879 - 1971
Areal 5/2304 mantal
Ursprung Fränninge 27:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 27:38 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1876 sker en hemmansklyvning utav Fränninge 27:3 där fastigheten delas upp i 13 delar.
A     Fränninge 27:5      21/576 mantal     äges av Änkan Kjersti Nilsdotter
B     Fränninge 27:6      5/2304 mantal     äges av Åstrad Lasson
C     Fränninge 27:7      5/2304 mantal     äges av Jöns Lasson
D     Fränninge 27:8      5/2304 mantal     äges av Lars Lasson
E     Fränninge 27:9      5/2304 mantal     äges av Per Lasson
F     Fränninge 27:10    5/2304 mantal     äges av Nils Lasson
G    Fränninge 27:11     5/2304 mantal     äges av G T Foster
H    Fränninge 27:12     5/2304 mantal     äges av Bengt Lasson
I      Fränninge 27:13     5/2304 mantal     äges av Anders Lasson
K    Fränninge 27:14      5/2304 mantal     äges av Ola Lasson
L    Fränninge 27:15      5/2304 mantal      äges av Nils Olsson
M    Fränninge 27:16     5/2304 mantal     äges av Hans Nilsson
N     Fränninge 27:17    5/2304 mantal      äges av Anders Persson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 september 1970 - Algot Andersson och Ingrid Emilia Andersson (köp)
23 juli 1953 - 11 september 1970 Nils Olsson och Nancy Olsson (köp)
26 mars 1923 - 26 mars 1923 Emil Johansson (köp)
26 mars 1923 - 23 juli 1953 Otto Olsson och Ida Nilsson (köp)
1 december 1913 - 26 mars 1923 Dödsbodelägare efter Ola Persson (make till Ingrid Nordin) (bouppteckning)
30 oktober 1895 - 1 december 1913 Ola Persson och Ingrid Nordin (köp)
30 mars 1895 - 30 oktober 1895 Jöns Andersson och Maria Hansdotter (köp)
1 januari 1895 - 30 mars 1895 Dödsbodelägarna efter Anna Larsdotter (maka till Hans Nilsson) (bouppteckning)
28 augusti 1878 - 19 januari 1895 Hans Nilsson och Anna Larsdotter (köp)
26 september 1876 - 25 januari 1883 Dödsbodelägarna till Lasse Åstradsson (make till Kerstina Nilsdotter) (bouppteckning)
1 mars 1836 - 26 september 1876 Lasse Åstradsson och Kjerstina Johansdotter och Kersti Nilsdotter (fastebrev för Lasse Åstradsson och Kerstina Johansdotter den 1 mars 1836 å 1/16 mantal samt för honom och Kerstina Nilsdotter den 19 janauri 1866 å 1/144 mantal)

Bilder