Fränninge 27:15 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1876 - 1971
Areal 5/2304 mantal
Ursprung Fränninge 27:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 27:38 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1876 sker en hemmansklyvning utav Fränninge 27:3 där fastigheten delas upp i 13 delar.
A     Fränninge 27:5     21/576 mantal    äges av Änkan Kjersti Nilsdotter
B     Fränninge 27:6    5/2304 mantal     äges av Åstrad Lasson
C     Fränninge 27:7    5/2304 mantal     äges av Jöns Lasson
D     Fränninge 27:8    5/2304 mantal     äges av Lars Lasson
E     Fränninge 27:9    5/2304 mantal      äges av Per Lasson
F     Fränninge 27:10   5/2304 mantal     äges av Nils Lasson
G    Fränninge 27:11    5/2304 mantal    äges av G T Foster
H    Fränninge 27:12    5/2304 mantal    äges av Bengt Lasson
I     Fränninge 27:13    5/2304 mantal     äges av Anders Lasson
K    Fränninge 27:14    5/2304 mantal    äges av Ola Lasson
L     Fränninge 27:15    5/2304 mantal    äges av Nils Olsson
M    Fränninge 27:16    5/2304 mantal    äges av Hans Nilsson
N    Fränninge 27:17    5/2304 mantal     äges av Anders Persson
Fastigheten överförd till Fränninge 27:38.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
23 juli 1953 - 11 september 1970 Nils Olsson och Nancy Olsson (köp)
11 september 1970 - Algot Andersson och Ingrid Emilia Andersson (köp)
26 mars 1923 - 23 juli 1953 Otto Olsson och Ida Nilsson (köp)
26 mars 1923 - 26 mars 1923 Emil Johansson (köp)
1 december 1913 - 26 mars 1923 Dödsbodelägare efter Ola Persson (make till Ingrid Nordin) (bouppteckning)
30 oktober 1895 - 1 december 1913 Ola Persson och Ingrid Nordin (köp)
30 mars 1895 - 30 oktober 1895 Jöns Andersson och Maria Hansdotter (köp)
1 januari 1895 - 30 mars 1895 Dödsbodelägarna efter Anna Larsdotter (maka till Hans Nilsson) Bouppteckning)
28 augusti 1878 - 19 januari 1895 Hans Nilsson och Anna Larsdotter (köp)
26 september 1876 - 25 januari 1883 Dödsbodelägarna till Lasse Åstradsson (make till Kerstina Nilsdotter) (bouppteckning)
1 mars 1836 - 26 september 1876 Lasse Åstradsson och Kjerstina Johansdotter och Kersti Nilsdotter (fastebrev för Lasse Åstradsson och Kerstina Johansdotter den 1 mars 1836 å 1/16 mantal samt för honom och Kerstina Nilsdotter den 19 janauri 1866 å 1/144 mantal)

Bilder