Fränninge 26:1 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 -

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1835 som genom fördes av Fränninges marker. Denna fastighet, Fränninge 26:1, var ett gatuhus som ägdes av smeden Anders Jönsson som bekommit ägorna med kvarboenderätt. På kartan här intill är fastigheten markerad med “AB” och omfattar följande nummer:
783         Hage
784         Tomt
785         Åker

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

1925 sker en hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 26:1 och tre nya fastigheter bildas.

A      Fränninge 26:2       27/50 delar          äges av Jonas Dahlqvist
B     Fränninge 26:3        13/50 delar          äges av Anders Mårtensson
C     Fränninge 26:4        10/50 delar          äges av Nils Mårtensson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
3 oktober 1885 - 15 april 1887 Axel Edvard Ingvarsson och Kerstin Ingvarsson, född Olsdotter (köp)
15 april 1887 - 21 februari 1943 Jonas Dahlqvist och Christina Dahlqvist, född Gummesson (köp)
9 september 1885 - 3 oktober 1885 Nils Mårtensson och Anna Jönsson (köp)
28 december 1850 - 9 september 1885 Frans Oskar Melin och Maria Dahlsjö (köp 28 december 1850 med överlåtelse den 8 september 1851 21 januari 1873)
28 december 1850 - 28 december 1850 Magnus Dahlsjö och Hanna Fredriksdotter (köp)
28 december 1850 - 28 december 1850 Jöns Andersson och Anders Hansson (köp)
6 juli 1837 - 28 december 1850 Nils Jönsson och Christina Helena Sjöstedt
1835 - ca1837 Anders Jönsson och Elna Christiansdotter (Kongliga kammarkollegiet skattebrev å hela gatuhuset för Anders Jönsson)

Bilder