Puus 1:4 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1937 - 1977
Areal 37,4640 hektar
Ursprung Puus 1:1 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 18:4

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Puus 1:4 bildades 1937 då man gjorde avstyckningen från Puus 1:1 Ägande blev kvar hos Staten genom Domänverket i Malmöhus län. Fastighetsbeteckningen var giltig fram till 1977 men fastigheten såldes 1940 till Nils Olsson. Fastigheten ingår i dag i Vallarum 18:4.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
13 september 1976 - Kungl. Majt och Kronan (Domänverket)
8 mars 1946 - 13 september 1976 Olof Börje Nilsson och Hertha Lilly Lindqvist
23 februari 1940 - 8 mars 1946 Nils Olsson och Ester Paulina Johanna Olsson, född Pettersson
1937 - 23 februari 1940 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket)

Bilder