Puus 1:2 “Grindstugan” eller “Ekstrands” (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg 38-53
Aktuell period 1934 - 1976
Areal 7,28 hektar
Ursprung Puus 1:1 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Puus 1:6 "Grindstugan" eller "Ekstrands" (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Puus 1:2 bildades 1934 då man gjorde avstyckningen av Puus 1:2 och 1:3. Ägande blev kvar hos Staten genom Domänverket i Malmöhus län. Fastighetsbeteckningen var giltig fram till 1976 då fastigheten delades varav den ena delen bildade Puus 1:6 och och den andra delen ingick i den större delen som bildade fastigheten Vallarum 18:4.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1934 - 1976 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket)

Bilder