Fränninge 23:35

Areal 1/512 mantal
Ursprung Fränninge 23:9 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten utbruten vid en 1970 avslutad lagakraftvunnen legaliseringsförrättning å Fränninge 23:9 om 3/128 mantal.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 juli 1929 - Victor Vilhelm Kristiansson och Anna Hildeborg Kristiansson, född Jönsson (köp)

Bilder