Välj en sida

Fränninge 23:20 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 59-11
Aktuell period 1861 -
Areal 1/256 mantal
Ursprung Fränninge 23:6

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Denna fastighet bildades vid den hemmansklyvning som beskrivs här nedan. 1861 sker en hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 23:6 då den delas upp i 11 nya område enligt beskrivningen nedan. A och B säljs av till herr Broms och Jöns Andersson medan de övriga nio områdena äges av Anders Hansson.
A     Fränninge 23:18      9/256 mantal        äges av herr Broms
B     Fränninge 23:19        1/32 mantal        äges av Jöns Andersson
C     Fränninge 23:20      1/256 mantal
Ca   Fränninge 23:21      1/128 mantal
D     Fränninge 23:22      1/128 mantal
E     Fränninge 23:23       1/128 mantal
F      Fränninge 23:24      1/128 mantal
G     Fränninge 23:25       1/128 mantal
H     Fränninge 23:26       1/128 mantal
I      Fränninge 23:27        1/256 mantal
K     Fränninge 23:28        1/256 mantal

Källa: Svenska gods och gårdar

Den här bilden fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet. Tillsammans med bilden fanns följande text:
“Areal totalt 4 hektar åker. Tax.-v. 7 400. Jordart: Svartmylla på ler- och grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1913. Loge uppförd 1913, stall 1937. 1 häst, 3 kor, 2 ungdjur, 10 gödsvin, 50 höns. Gården till släkten 1941. Dessförinnan ägdes den i 5 år av Nils Nilsson, som efterträtt Karl Nilsson. Ägare är Oscar Walldén född 1906. Son till August Walldén och hans hustru Johanna född Nilsson. Gift 1941 med Gulli Karlsson född 7 februari 1914. Ägaren medlem av mejeri- och slakteriföreningen.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2 september 1982 - Jan Krister Jönsson (Fränninge nr 23) (köp)
4 april 1974 - 2 september 1982 Erik Olofsson (Fränninge nr 23) (bodelningshandling)
13 mars 1942 - 4 april 1974 Olof Nilsson och Anna Nilsson (Fränninge nr 23) (köp)
20 maj 1942 - 13 mars 1950 Nils Oscar Walldén och Aina Gulli Sofia Walldén, född Karlsson (köp)
23 september 1929 - 14 mars 1936 Carl Nilsson och Elly Antonia Nilsson, född Malmros (köp)
23 september 1929 - 23 september 1929 Dödsbodelägarna efter Nils Lindström (make till Johanna Hansdotter) (bouppteckning)
14 mars 1936 - 20 maj 1942 Nils Nilsson och Anna Nilsson, född Ljunggren (köp)
19 mars 1907 - 23 september 1929 Nils Lindström och Johanna Lindström, född Hansdotter (bouppteckning)
13 maj 1882 - 19 mars 1907 Dödsbodelägarna efter Karna Andersdotter och Hans Nilsson (Fränninge nr 23) (bouppteckning)
1867 - 13 maj 1882 Hans Nilsson och Karna Andersdotter och Elna Persson (fastebrev lagtima sommartinget 1867 å 3/256 mantal mfl. Fastebrev den 1 augusti 1871 å 1/128 mantal)

Bilder