Fränninge 23:19 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1861 - 1962
Areal 1/32 mantal
Ursprung Fränninge 23:6 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 55:1 Fränningelund (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Denna fastighet bildades vid den hemmansklyvning som beskrivs här nedan. 1861 sker en hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 23:6 då den delas upp i 11 nya område enligt beskrivningen nedan. A och B säljs av till herr Broms och Jöns Andersson medan de övriga nio områdena äges av Anders Hansson.
A    Fränninge 23:18       9/256 mantal         äges av herr Broms
B    Fränninge 23:19         1/32 mantal         äges av Jöns Andersson
C    Fränninge 23:20      1/256 mantal
Ca   Fränninge 23:21     1/128 mantal
D     Fränninge 23:22     1/128 mantal
E     Fränninge 23:23      1/128 mantal
F     Fränninge 23:24      1/128 mantal
G    Fränninge 23:25       1/128 mantal
H    Fränninge 23:26       1/128 mantal
I      Fränninge 23:27       1/256 mantal
K    Fränninge 23:28        1/256 mantal

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 november 1937 - Gunnar Arvid Nilsson och Helga Linnea Nilsson, född Persson (Fränninge nr 23, 27) (köp)
23 mars 1922 - 4 november 1937 Nils Oscar Emanuel Johansson och Agnes Maria Johansson, född Jönsson (Fränninge nr 23, 27) (köp)
25 mars 1914 - 23 mars 1922 Jöns Nilsson och Mathilda Nilsson, född Larsson (Fränninge nr 23, 27) (köp)
25 mars 1911 - 25 mars 1914 A Å Larsson och Macarin Larsson (köp)
9 augusti 1907 - 25 mars 1911 Anna Andersdotter (Fränninge 23) (bouppteckning)
6 december 1905 - 9 augusti 1907 Dödsbodelägarna efter Anders Jönsson och Elna Nilsdotter (Fränninge nr 23) (bouppteckningar)
19 januari 1866 - 22 april 1881 Jöns Andersson och Anna Mattsdotter (fastebrev den 19 januari 1866)
22 april 1881 - 6 december 1905 Anders Jönsson (Fränninge 23:19) (testamente)

Bilder