Fränninge 23:5 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 -1979
Areal 1/32 mantal
Ursprung Fränninge 23:1
Nya nummer Heinge 1:17

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 när det laga skiftet genomfördes av marken till Fränninge. Denna fastighet, Fränninge 23:5 som på kartan här intill markerats med “Yd” var till omfattning 1/32 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Nils Nilsson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning. 1979 fattas beslut om sammanläggning med Heinge 1:13 och de båda fastigheterna får den nya beteckningen Heinge 1:17.

Här är en karta över fastigheten 1970 där man ser placeringen av gården på fastigheten.

                                                                                                                                                          Källa: Lantmäteriet

 

Fränninge 23:5

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till höger var införd i boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet och tillsammans med följande text:

Postadresss:           Klasaröd                                                                Telefon:                   Tomelilla 26074

Areal 6,5 hektar, varav 5 hektar åker, 1,5 hektar betesmark, mulljord på lerjord. Tax.-v. 15 500. Djur: 1 häst, 4 kor, 2 ungdjur, 10 svin, 2 modersuggor, 80 höns. Mangårdsbyggnad av råsten under spåntak, 3 rum, förstuga, kök, elljus, vatten, avlopp. Ladugård från 1943, cement under cementplattak. Nuvarande ägaren övertog gården 1951 efter fadern, som inköpt den 1931. Ägare är lantbrukaren Allan Folke Brandt född 14 juli 1927, son till Jöns Alfred Brandth och Anna Maria, född Persson.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
21 mars 1979 - Birger Nilsson och Ella Nilsson (Fränninge 22:2) (köp)
27 september 1973 - 21 mars 1979 Staten genom lantbruksnämnden i Malmöhuslän (köp)
29 november 1950 - 27 september 1973 Allan Folke Brandt (köp)
23 april 1931 - 29 november 1950 Jöns Alfred Brandt och Anna Maria Brandt, född Persson (auktion)
14 april 1909 - 23 april 1931 Ola Jönsson och Anna Jönsson (köp)
21 november 1883 - 14 april 1909 Jöns Olsson och Hanna Andersdotter och Kersti Andersson (arvsskifte)
5 december 1877 - 21 november 1883 Jöns Olsson och Hanna Andersdotter och Kersti Andersson (köp)
25 april 1865 - 5 december 1877 Sven Persson och Bengta Månsdotter (Fränninge 22:2) (fastebrev den 25 april 1865)
1843 - Sven Svensson och Hanna Nilsdotter
1835 - 1843 Nils Nilsson och Karna Elofsdotter

Bilder