Fränninge 23:3 Ekdala (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 58
Aktuell period 1835 -
Areal 1/16 mantal
Ursprung Fränninge 23:1

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Fränninge 23:3 bildades 1835 vid det laga skifte som då genomfördes av Fränninges marker. Denna fastighet som på kartan till höger är markerat med “Yb” var till storlek 1/16 mantal. Fränninge 23:3 var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Jöns Månsson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning.

 

 

 

 

Källa: Svenska gods och gårdar, 1937

Bilden är från 1937 då den fanns med i boken Svenska gods och gårdar och med följande text.

Postadress:       Vollsjö

Areal: Totalt 29 har, därav 18 åker, 11 betesmark. Tax.-v. 21 800. Jordart: Grusmylla. Skogsbestånd: Lövskog (ek, björk och al). Mangårdsbyggnad uppförd 1935. Ekonomibyggnad uppförd omkring 1850, svinstall 1926. 3 hästar, 1 föl, 11 kor, 5 ungdjur, 30 svin, 1 får samt 75 höns. Gården till släkten under 1700-talet. Ägare är Nils Olsson, född 3 april 1885. Son till Ola Mårtensson och hans hustru Elna, född Persson. Gift med Emelia, född Olsson. Barn: Estrid, Gurli, Svea, Stig, Hjalmar, Ebbe, Gudrun. Ägaren är vice ordförande i Kommunalnämnden, ledamot av skolstyrelsen.

Fränninge 23:3 Ekdala

Källa: Skånska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden här till höger är från mitten av 1940-talet då den fanns med i boken” Svenska gods och gårdar” och då tillsammans med följande text:

Postadress:           Vollsjö                                                                      Telefon:                 171

“Areal totalt 29 hektar, därav 19 hektar åker, 10 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 26 100. Jordart: Grusmylla och lera på ler-, grus- och märgelbotten. Skogsbestånd: Lövskog. Mangårdsbyggnad uppförd 1935. Svinstall uppfört 1925, stall och loge 1939. 4 hästar, 1 tjur, 10 kor, 9 ungdjur, 2 modersuggor, 40 gödsvin, 50 höns. Gården till släkten på 1700-talet. Nuvarande ägaren övertog den 1911 efter sin fader, som innehaft den sedan 1878. Ägare är Nils Olsson född 3 april 1885. Son till Ola Mårtensson och hans hustru Elna född Persson. Gift med Emilia Olsson född 11 oktober 1888. Barn: Estrid född 1911, Gurli född 1913, Svea född 1916, Stig född 1919, Hjalmar född 1921, Ebbe och Gudrun född 1927. Ägaren vice ordförande i kommunalnämnden, ledamot av kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Initiativtagare till bildandet av R. L. F:s lokalförening. Medlem av mejeri- och slakteriföreningen.”

Fränninge 23:3

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till vänster fanns med i boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet. Tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:                     Vollsjö                                                            Telefon:                           Sjöbo 30171

“Areal 29 hektar, varav 18 hektar åker, 11 hektar betesmark, grusmylla på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 56 200. Djur: 1 häst, 8 kor, 8 ungdjur, 30 svin, 3 modersuggor. Mangårdsbyggnad från 1935, tegel under tegeltak, 4 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, cv. Ladugård från 1939, tegel under eternittak. Traktordrift. Gården i släktens ägo sedan 1700-talet och övertogs av nuvarande ägaren efter fadern 1954. Ägare är hemmansägare Ebbe Olsson född 18 april 1927 på gården, son till Nils Olsson och Emelia, född Olsson.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
8 juni 1956 - Nils Ebbe Sigvard Olsson (bodelningshandling)
12 februari 1954 - 8 juni 1956 Nils Ebbe Sigvard Olsson och Maj-Britt Olsson (köp)
10 juni 1911 - 12 februari 1954 Nils Olsson och Emilia Olsson (köp)
14 mars 1881- 10 juli 1911 Ola Mårtensson och Elna Persson (Fränninge 19, 23, 28) (köp)
27 oktober 1846 - 14 mars 1881 Per Jönsson och Kersti Persdotter (Fränninge nr 19) (fastebrev den 27 oktober 1846)

Bilder