Välj en sida

Fränninge 23:2 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 - 1966
Areal 1/8 mantal
Ursprung Fränninge 23:1
Nya nummer Frännninge 63:1

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Fränninge 23:2 bildades vid det laga skiftet 1835 då Fränninges marker delades. Denna fastighet som markerats med “Ya” på kartan här intill var till storlek 1/8 mantal. Den var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Nils Persson som bekommit ägorna med rättighet till kvarboende.

 

 

 

 

 

 

Källa: Svenska gods och gårdar

Bilden till höger är från boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet. Bilden visar hur gården till denna fastighet såg ut vid denna tid. Tillsammans med bilden fanns följande text:
“Areal totalt 62 hektar, därav 35 hektar åker, 27 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 65 800. Jordart: Grusmylla. Skogsbestånd: Lövskog. Mangårdsbyggnad uppförd 1870. Loge uppförd 1867, stall 1868. 4 hästar, 2 unghästar, 1 tjur, 12 kor, 20 ungdjur, 3 modersuggor, 40 gödsvin, 75 höns. Gården till släkten på 1700-talet. Nuvarande ägare övertog den 1931 efter sin svärfader, kyrkvärden Per Olsson, gift med Hanna född Svensson, som innehaft egendomen sedan 1873. Nuvarande ägare har renoverat mangårdsbyggnad, byggt till ko- och häststall, täckdikat och stenröjt. På ägorna finnes en stenåldersboplats. Stenyxor har hittats. Ägare är Nils Hjalmar Jönsson född 18 augusti 1904. Son till Johannes Jönsson och hans hustru Elna född Håkansson. Gift med Betty Persson född 23 september 1885. Barn: Nils Bernhard född 1930. Ägaren medlem av R. L. F. och B. F., mejeri-, slakteri- och lokalförening.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
8 september 1952 - Nils Bernhard Jönsson (arvsskifte)
17 juni 1950 - 8 september 1952 Dödsbodelägarna efter Betty Jönsson (maka till Nils Hjalmar Jönsson) (bouppteckning)
23 april 1931 - 23 april 1931 Davin Frenning (köp)
23 april 1931 - 17 juni 1950 Nils Hjalmar Jönsson och Betty Jönsson (köp)
26 mars 1896 - 23 april 1931 Per Olsson (änkeman efter Hanna Svensdotter) (bouppteckning)
8 februari 1877 - 26 mars 1896 Per Olsson och Hanna Svensdotter (köp)
14 juni 1848 - 8 februari 1877 Ola Nilsson och Hanna Olsdotter och Bengta Persdotter (fastebrev för Ola och Hanna den 14 juni 1848 samt arvsskifte den 30 juli 1870)
1835 - 14 juni 1848 Nils Persson och Hanna Hansdotter

Bilder